Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » REGULAMIN SKLEPU ODIMED.PL2

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

REGULAMIN SKLEPU ODIMED.PL

I. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE:
 
 • Kodeks Cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.);
 • Konsument – konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - kupujący, nie będący wg Kodeksu Cywilnego Konsumentem. Klient, który na zakupy w sklepie ODIMED.PL ma wystawioną fakturę Vat na własną działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący w sklepie internetowym ODIMED.PL
 • Sklep internetowy (sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.odimed.pl, umożliwiający klientowi składanie Zamówienia;
 • Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy www.odimed.pl a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141,poz.1176 ze zm.)
 • Dzień pracujący – dzień liczony od poniedziałku do piątku w dni pracujące (dniem pracującym nie jest sobota, niedziela i dzień wolny od pracy)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144,poz.1204 ze zm.);
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
II. O FIRMIE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.odimed.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właścicielem sklepu internetowego www.odimed.pl jest: ODIMED.PL ul. Wrocławska 80/54, 30-017 Kraków, NIP: 8691238210, REGON: 852548221.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sklepem:
  • telefonicznie +48 796 662 282  (w przypadku kontaktu telefonicznego koszt połączenia zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument).
  • za pośrednictwem e-mail: sklep@odimed.pl
 5. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie internetowym ODIMED.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane są w złotówkach i nie uwzględniają kosztów przesyłki.
  
 6. Niniejszy regulamin stanowi ofertę dla Klientów sklepu ODIMED.PL. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.
 
III. ZAMÓWIENIA
 
 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego nie jest konieczna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Zamówienia można składać 24h przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. ODIMED.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub drogą mailową na adres: sklep@odimed.pl.
 3. ODIMED.PL zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych zamieszczona na stronie Sklepu może odbiegać od rzeczywistości.
 4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta następuje poprzez ich dodanie do koszyka. Podczas składania Zamówienia (do czasu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia) Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami zamieszczonymi na stronie.
 5. Zamówienie zostanie wysłane po zaakceptowaniu treści Regulaminu, podaniu wymaganych danych oraz naciśnięciu przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 6. Złożeniem zamówienia jest przyjęcie do realizacji, po kompletnym i właściwym wypełnieniu, Formularza zamówienia oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie przesłanie tych danych do administratora sklepu. Zamówienie można złożyć także poprzez przesłanie wszystkich niezbędnych danych do realizacji zamówienia drogą elektroniczną poprzez przesłanie „Formularza zamówienia” dostępnego na stronie Sklepu  na adres: sklep@odimed.pl.
 7. Po przyjęciu zamówienia do realizacji do Klienta zostanie wysłana automatyczna wiadomość ze sklepu ODIMED.PL na podany w rejestracji adres email. 
 8. Użytkownik posiadający konto w sklepie odimed.pl (tj. zarejestrowany użytkownik) może dokonywać zakupów wielokrotnie, śledzić zmiany statusu złożonego zamówienia, posiada wgląd we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, oraz może brać udział w aktualnych programach lojalnościowych.
 9. Sklep ODIMED.PL pozwala także na złożenie jednorazowego zamówienia (bez konieczności zakładania konta w sklepie internetowym). W takim przypadku informacje o statusie zamówienia Klient otrzymuje na wskazany podczas składania zamówienia adres e-mail.
 10. Sklep ODIMED.PL podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki mające na celu zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami.
 11. Sklep ODIMED.PL zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany oferty Sklepu jak również przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź modyfikowania ich.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.
 
IV. POTWIERDZENIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 
 1. Zamówienie złożone poprawnie i przyjęte do realizacji przez Sklep potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres email podany przez Zamawiającego w formularzu.
 2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji, jest podanie, podczas składania zamówienia, poprawnych danych kontaktowych (dane osobowe, e-mail, nr telefonu) i adresowych do wysyłki.

 3. Zamówienia, w których powyższych danych nie podano, lub są one niekompletne mogą nie być przyjęte do realizacji.
 4. Sklep internetowy ODIMED.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. 
 5. Wybierając formę płatności za pobraniem u kuriera zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep ODIMED.PL. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia powyżej 21 dni (w związku z brakiem towaru na magazynie czy realizacji zamówienia niestandardowego (niestandardowe wymiary, kolory, przeróbki, a także hafty na odzieży)) Dział Sprzedaży firmy ODIMED.PL skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie i poinformuje o terminie realizacji zamówienia.
 6. W przypadku 100% przedpłaty na konto zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 21 dni roboczych licząc od momentu potwierdzenia zamówienia przez sklep ODIMED.PL.pl. W przypadku wydłużenia terminu realizacji powyżej 21 dni (w związku z brakiem towaru na magazynie czy realizacji zamówienia niestandardowego (niestandardowe wymiary, kolory, przeróbki, a także hafty na odzieży)). Dział Sprzedaży firmy ODIMED.PL skontaktuje się z Klientem mailowo lub telefonicznie i poinformuje o terminie realizacji zamówienia.
 7. W przypadku zamówień, w odniesieniu do których wybrano opcję przedpłaty, wpłata nie zostanie odnotowana na koncie Sklepu do 21 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep ODIMED.PL - zamówienie może zostać anulowane.
 8. Sklep ODIMED.PL rozpocznie realizację zamówienia w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone przez sklep ODIMED.PL. W przypadku wprowadzenia zmian przez Klienta w zamówieniu, realizacja rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący po dniu, w którym zmiany zostały wprowadzone.
 9. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez ODIMED.PL. Aby wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu należy skontaktować się z Działem Sprzedaży ODIMED.PL i przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Klient nie może zmienić zamówienia, które wykonane zostało według specyfikacji konsumenta lub którego celem jest zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb Klienta. W momencie wysłania towaru ODIMED.PL, Klient nie może wprowadzać zmian i anulować zamówienia.
 10. ODIMED.PL może wydłużyć czas realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od ODIMED.PL.
 11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 12. ODIMED.PL zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości w stosunku do rzetelności takiego zamówienia.
 13. W razie niemożliwych do usunięcia wad zamówienia oraz braku możliwości realizacji zamówień, nie wynikających z winy ODIMED.PL, określonych w niniejszym regulaminie zamówienia będą anulowane.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z Regulaminem.
 

V. DOSTAWA
 
 1. Zamówiony towar zostanie wysłany po skompletowaniu wszystkich produktów. Wyjątek stanowią sytuacje, gdzie nie wszystkie zamówione towary są dostępne lub dostępność zamówionych produktów jest różna. Wówczas zamówienie zostanie podzielone i wysłane w kilku przesyłkach. W takim przypadku klient ponosi koszt tylko za jedną dostawę, pozostałe dostawy realizowane są na koszt ODIMED.PL. Klient z każdym zamówieniem otrzymuje fakturę na wysłane produkty, przy czym koszt dostawy uwzględniony zostanie tylko na pierwszej fakturze.
 2. Jeżeli płatność dokonywana jest przelewem wysyłka towaru nie nastąpi wcześniej niż przed wpływem środków na konto. Do czasu dostawy towaru należy doliczyć okres realizacji usługi dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską od 1 do 2 dni.
 3. Przy płatności za zamówione towary z góry koszt przesyłki wynosi 0,00 złotych. W przypadku przesyłki za pobraniem doliczana jest opłata 3,00 złote do zamówienia. 
 4. Wyjątek stanowią przesyłki zagraniczne, których koszt dostawy uzależniony jest od kraju docelowego przesyłki oraz wielkości i wagi przesyłki.
 
VI. PŁATNOŚCI
 1. Za zamówiony towar Klient płaci kurierowi (przy odbiorze zamówienia) lub za pośrednictwem e-płatności realizowanych przez DotPay.pl Dane do przelewu:  Odimed.pl ,ul. Wrocławska 80/54, 30-017 Kraków, NIP: 8691238210 Nr konta: ING 53 1050 1445 1000 0092 3894 4996. (Kod BIC Swift: INGBPLPW - dla przelewów międzynarodowych) W tytule zamówienia prosimy wpisać imię, nazwisko, nr zamówienia lub adres email.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem DotPay.pl
 3. W przypadku zamówień składanych przez nowych Klientów (składających zamówienie po raz pierwszy), których łączna kwota zamówienia przekracza 1 000 zł, może być wymagana przedpłata w wysokości 100% wartości zamówionego towaru. 
 4. Brak terminowego uregulowania zobowiązań przez Kupującego (opłacania zamówionych przesyłek) względem Sprzedającego, może skutkować wstrzymaniem dostawy lub jej opóźnieniem do momentu otrzymania należnej płatności. ODIMED.PL nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
 5. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy.
 6. Jeżeli miejsce docelowe, gdzie ma zostać dostarczona przesyłka znajduje się poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, cena zakupionych produktów zostanie zwiększona o wartość należnych opłat celnych.
 
VII A .UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
 1. Każdy klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystający ze sklepu internetowego www.odimed.pl ma prawo – na podstawie przepisów prawa – do odstąpienia od zawartej umowy na odległość, bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać na adres: ODIMED.PL ul. Wrocławska 80/54 30-017 Kraków lub mailowo na adres: sklep@odimed.pl.
 2. W przypadku sprzedaży klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba  trzecia inna niż przewoźnik  i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby ułatwić tę procedurę można skorzystać z gotowego formularza dostępnego w zakładce Odstąpienie od umowy na naszej stronie internetowej lub przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres. 
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według dostarczonej przez konsumenta indywidualnej specyfikacji (produkt nieprefabrykowany) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ODIMED.PL został poinformowany o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Odimed.pl ul. Wrocławska 80/54, 30-017 Kraków. Aby skrócić procedurę zwrotu środków na konto Konsumenta należy do przesyłki dołączyć kompletnie wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W ciągu 14 dni od momentu zwrócenia do ODIMED.PL przesyłki zwrotnej Sklep zwróci Państwu pieniądze w sposób w jaki została dokonana płatność za zamówienie (w przypadku e-płatności zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem DotPay, w przypadku płatności za pobraniem zwrot zostanie dokonany na podany w oświadczeniu numer konta bankowego). Sklep zwróci konsumentowi koszt zamówionego towaru. Koszty dostawy nie są zwracane.
 6. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.
 7. Towar zwracany przez Konsumenta należy opakować w odpowiedni sposób, tak aby zapobiec uszkodzeniu przesyłki podczas transportu.
 8. Zwracając towar do ODIMED.PL należy pamiętać, iż konsument ponosi odpowiedzialność za każde zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony bądź używany w sposób niewłaściwy towar.
 9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
 
VII B. ZWROTY TOWARÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
 1. Każdy przedsiębiorca (kupujący, który na zakupione produkty otrzymał fakturę Vat na swoją działalność gospodarcza czy zawodową), może dokonać zwrotu towaru w sklepie ODIMED.PL, w terminie do 14 dni od chwili, w której wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ODIMED.PL został poinformowany o decyzji o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Odimed.pl ul. Wrocławska 80/54, 30-017 Kraków. Aby skrócić procedurę zwrotu środków na konto Przedsiębiorcy należy do przesyłki dołączyć kompletnie wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. W ciągu 14 dni od momentu zwrócenia do ODIMED.PL przesyłki zwrotnej Sklep zwróci pieniądze w sposób w jaki została dokonana płatność za zamówienie (w przypadku e-płatności zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem DotPay, w przypadku płatności za pobraniem zwrot zostanie dokonany na podany w oświadczeniu numer konta bankowego). Sklep zwróci przedsiębiorcy koszt zwróconych produktów. Koszty dostawy nie są zwracane. Faktura korygująca zostanie wysłana po otrzymaniu rzeczy do zwrotu, na podany adres mailowy.

 3. Koszty zwrotu przesyłki ponosi Przedsiębiorca
 4. Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane przez ODIMED.PL. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom Regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
 5. Zwracając towar do ODIMED.PL należy pamiętać, iż kupujący ponosi odpowiedzialność za każde zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania otrzymanego towaru. Oznacza to, że Sklep może zwrócić kwotę pomniejszoną za uszkodzony bądź używany w sposób niewłaściwy towar.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW
 
 1. Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie są objęte roczną gwarancją. Gwarancji nie podlegają wady wynikające z niewłaściwego użytkowania odzieży niezgodnego z zaleceniami producenta.
 2. ODIMED.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, związane z naruszeniem praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@odimed.pl, za pośrednictwem formularza online (w przypadku użytkowników zarejestrowanych prosimy o korzystanie z formularza dostępnego w zakładce Panel Klienta). Firma ODIMED.PL zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. W przypadku zwrotu reklamowanego produktu (z przyczyn nie wynikających z winy ODIMED.PL) koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.
 5. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji. Reklamacji nie podlegają również różnice w odcieniu materiału w obrębie tego samego koloru, wynikające z szycia produktów z rożnych beli materiałów.( Dotyczy to sytuacji gdy np. bluza i spodnie są w obrębie jednego koloru ale mają różne odcienie- takie różnice są dopuszczalne i nie stanowią podstaw do reklamacji.)  
 6. Zgodnie z nowymi przepisami informujemy, iż produkty sprzedawane w sklepie odimed.pl są produktami wolnymi od wad.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku zamówień składanych na firmę wymagane jest podanie numeru NIP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.04 roku faktura VAT nie musi zawierać podpisu odbiorcy faktury. Od 1 maja 2004 roku nie ma obowiązku wysyłania upoważnienia do wystawiania faktury bez podpisu. 
 2. Ewentualne zmiany cen poszczególnych ofert nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
 4. W przypadku wymiany produktu na inny, koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.
 5. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do firmy ODIMED.PL lub firma ODIMED.PL uzyskała zgodę na ich wykorzystanie.
 6. Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, że ustawienia wyświetlania, jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Zamawiającego.
 7. Uwaga! Faktury VAT potwierdzające sprzedaż wystawiane są maksymalnie do 14 dni od momentu wysłania zamówienia i wysyłane są drogą elektroniczną.
 
 
X. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
 
 1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu punktów za dokonane i opłacone zamówienia. Punkty można wymienić na wybrany produkt z oferty Sklepu. Nie ma możliwości częściowego opłacenia produktów punktami, a reszty uregulowania opłatą pieniężną. Suma punktów musi zgadzać się z wartością punktów przypisaną danemu produktowi (informacja na stronie internetowej). 

 2. Punkty przyznawane są w momencie zaksięgowania ich na koncie w firmie ODIMED.PL.
 3. Program Lojalnościowy nie obejmuje klientów, którzy mają status Hurtownika.
 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Art.7 Ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych jest ODIMED.PL ul. Wrocławska 80/54, 30-017 Kraków.
 2. Dane Klienta są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, w zakresie wynikającym z postanowień niniejszego regulaminu oraz za zgodą Klienta, w celu wysyłki informacji marketingowych za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom danych , w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. firmom realizującym przesyłki kurierskie, o ile Klient wskaże taką formę dostawy zamówionego towaru.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji umowy. 
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ODIMED.PL a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl